ኣብ መወዳእታ ኻልኣይ ትልሚ ለውጥን ምዕባለን ዓመታዊ ምህርቲ ሕርሻ ናብ 500ሚልዮን ኩንታል ክዓቢ እዩ…

መቐለ መጋቢት 10/2009(ድወት) ዓውደ ሕርሻ ብምዝማን ኣብ መወዳእታ ኻልኣይ ዙርያ ትልሚ ለውጥን ምዕባለን ዓመታዊ ምህርቲ ሕርሻ ናብ 500ሚልዮን ኩንታል ምዕባይ ከምዝካኣል ሚኒስቴር ሕርሻን ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣፍሊጡ።

ሚኒስትር ሕርሻን ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን ዶክተር እያሱ ኣብርሃ ከምዝገለፅዎ ኣብ ሃገርና ሽሕኳ ትርፊ ምህርቲ ምፍራይ እንተተኽኣለ ዓውደ ሕርሻ ምዝማን ብዘይምኽኣሉ ከም ስርናይ፣ ስገምን ዘይትን ምህርትታት ሕርሻ ሎሚ ካብ ወፃኢ እናኣተዉ እዮም።

ኣብ ሃገርና ትርፊ ምህርቲ ምፍራይ ንክካኣል ሞዴል ሓረስቶት ውፅኢታት ምርምር ተጠቂሞም ንከፍርዩ ካብ ምግባር ብዝሰገረ ቑፅሮም ሐዚ ካብ ዘሎ 22ሚኢታዊ ናብ 50ሚኢታዊ ምዕባይ ከምዘድሊ ሓቢሮም።

ካብዚ ብተወሳኺ ብዝናብ ዝካየድ ስራሕቲ ሕርሻን ልምዓት መስኖን ብኩታ ገጠም ብምክያድ ኣብ ኻልኣይ ዙርያ ትልሚ ለውጥን ምዕባለን መወዳእታ ዓመታዊ ሃገራዊ ምህርቲ ሕርሻ ካብ 400 ክሳብ 500 ሚልዮን ኩንታል ንምብፃሕ ዝተትሓዘ ትልሚ ምዕዋት ከምዝካኣል ዶክተር እያሱ ተዛሪቦም።

ኣብ ዓውደ ሕርሻ ዝፈሪ ምህርቲ ንትርፊ ጥራሕ እንተይኮነስ ዝፈሪ ምህርቲ ዕዳጋ ዓለም ኣብ ግምት ዘእተወ ንማኒፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ከም እታወት ዘገልግልን ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ምህርቲ ብምትካእ ሸርፊ ወፃኢ ዘድሕንን ክኸውን ይግባእ ክብሉ ድማ ገሊፆም።

ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ኻልኣይ ዙርያ ትልሚ ለውጥን ምዕባለን ዓመታት 3ሚልዮን ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ተተሊሙ ክሳብ ሐዚ 2.4ሚልዮን ሄክታር መሬት ብመስኖ ምልማዕ ከምዝተኽኣለ ድማ ሓቢሮም።