ኩባኒያ ኢሊኮፊ ኤርኔስቶ ኣብ ልምዓት ቡን ክሳተፍ’ዩ

መቐለ ሚያዝያ 03/2009(ድወት) ኢሊኮፊ ኤርኔስቶ ዝተብሃለ ኩባንያ ጣልያን 2.6ሚልዮን ዶላር ብምምዳብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኢንዳስትሪ ኢንቨስትመንት ልምዓት ቡን ክሳተፍ’ዩ፡፡

ኤጀንሲ ልምዓት ጣልያንን ትካል ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ኣብ ኢትዮጵያ ንልምዓት ቡን ዝውዕል 2.6ሚልዮን ዶላር ስምምዕነት ኢንቨስትመንት ከምዝተፈራረሙ ድማ ውፅኢት ደይሊ ኮፊ ኒውስ ኣብ ድረ-ገፅ ኣንቢቡ፡፡

እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ 2ቲኦም ትካላት ልምዓት ብፕሮጀክት ዝፍፀም’ዩ፡፡

እቲ ፕሮጀክት ኢሊኮፊ ኤርኔስቶ ብዝተብሃለ ኩባንያ ጣልያን ዝካየድ ምዃኑ ዝገልፅ ኢዜኣ ኣብቲ ዓውዲ ሳይንሳዊ ምርምራት ንክካየድ ዝገብር’ዩ፡፡

ምስ ኣፍረይቲ ቡን ኢትዮጵያ ብቐረባ እናሰርሐ ምዃኑ ዝገለፀ እቲ ኩባንያ ምስ በዓል-መዚ ልምዓት ሻሂን ቡንን ኢትዮጵያ ብሓባር ከምዝስራሕ ድማ ገሊፁ፡፡

ን3ተ ዓመታት ዝፀንሐ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ፅሬት ቡን ዓለምለኻዊ ተወዳዳራይነትን ተቐባልነትን ብምስራሕ ካብ ንግዲ ወፃኢ ምህርቲ ቡን ዝርከብ ሸርፊ ወፃኢ ንምዕባይ ልዑል ግደ ዘለዎ’ዩ፡፡

ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምህርቲ ቡን ኣብ ዓለም ዕዳጋ ዘለዎ ጠለብ ብምግንዛብ መንግስቲ ስትራተጂ ልምዓት ቡን ብምሕንፃፅ ተበፃሕነት ዕድጊትን ፅርየትን ንምዕባይ እናሰርሐ ምኳኑ ድማ ኢዜኣ ነቲ ድረ-ገፅ ፀሪሑ ፀብፂቡ፡፡