ሙሩፅ ዘርእን ዘመናዊ ዱዂዕን ናብ ተጠቀምቲ ሓረስቶት ይኸፋፈል’ሎ

መቐለ ሚያዝያ 12/2009(ድወት) መፍረያይነት 2009/10ዓ.ም ንምዕዋት ቐረብ እታወታት ሙሩፅ ዘርእን ዘመናዊ ዱዂዕን ናብ ሓረስቶት እናቐረቡ ምዃኖም ሚኒስቴር ሕርሻን ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን ገሊፁ፡፡

እቲ ሚኒስቴር ከምዝገለፆ ኣብ በጀት ዓመት 2009/10ዓ.ም መደብ መፍረያይነት ንምዕዋት ልዕሊ 15.4 ሚልዮን ኩንታል ሙሩፅ ዘርእን ዘመናዊ ዱዂን ቐረብ እታወታት ናብ ሓረስቶት ንምቕራብ መደብ ሒዙ እናሰርሐ’ዩ፡፡

ኣብቲ ሚኒስቴር ኣተሓባበሪ ኬዝ ቴም እታወታት ኣይተ እንዳለ ጉደታ ከምዝበልዎ ብደረጃ ሃገር ዝተትሓዘ ዕቤት ዓውደ ሕርሻ ንምዕዋት ኣብዚ ዓመት ንስራሕቲ ሕርሻ ብእታወታት ዝቐረቡ ሙሩፅ ዘርእን ዘመናዊ ዱዂዕን ናብቲ በዓል ዋና እቲ ስራሕ ዝኾነ ሓረስታይ እናቐረቡ’ዮም፡፡
ብመሰረት እዚ መንግስቲ ንቐረብ እታወታት ዘመናዊ ዱኹዒ ልዕሊ 9.2 ቢልዮን ቅርሺ ምምዳቡ ገሊፆም፡፡

ኣብዚ ዓመት ካብ ወፃእ ክኣቱ ዝተትሓዘ ልዕሊ 13.7ሚልዮን ኩንታል ዘመናዊ ዱዂዒ ክሳብ ሐዚ እቲ 11 ሚልዮን ኩንታል ተገዚኡ ናብ ውሽጢ ዓዲ ንምእታው ኣብ ወደብ ምብፅሑ ኣይተ እንዳለ ሓቢሮም፡፡

ብዜካ እዚ ዛጊድ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ኩንታል ዘመናዊ ዱኺዒ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣትዩ ናብ ተጠቐምቲ ሓረስቶት እናተኸፋፈለ’ዩ፡፡
ኣብ 2009/10ዓ.ም ወደብ መፍረያይነት ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 13 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብምልማዕ ልዕሊ 345 ሚልዮን ምህርቲ ንምፍራይ ትልሚ ኣሎ፡፡