ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፀብፃብ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰል ኣፅዲቑ…

መቐለ ሚያዝያ 13/2009(ድወት) ኮምሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ኽፋላት ሃገርና ኣጋጢሙ ዝነበረ ህውከት መሰረት ጌሩ ዕላዊ ዝገበሮ ፀብፃብን ምኽረ ሓሳብን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣፅዲቕዎ።

ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብሕጊ ክሕተቱ ድማ ኣፅንኦት ሂቡ።

በቲ ህውከት ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ሰባት መንግስታት ፌደራልን ክልልን ተናቢቦም ከጣይሽዎም ይግባእ ኢሉ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ።

ኮምሽን ሰብኣዊ መሰል ዘቅረቦ ፀብፃብ ከምዘመልክቶ ኣብ ገለ ከባብታት ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዞባ ጌድኦን ብዝተኻየደ ህውከት ሂወት 669 ሰባት ዝጠፍኣ እንትኾን ኣስታት 20ሽሕ ሰባት ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም እዮም።

ቐንዲ መበገሲ እቲ ህውከት ሱር ዝሰደደ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ስኣኖ ዕድል ስራሕን ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ኮምሽን ነዚ ኹነታት ዘጋደዱ ድማ መንግስቲ ብሓይሊ ንምቅያር ዝዓለሙ ብሽብርተኝነት ዝተመዝገቡ ትካላትን ብሕጋውነት ዝተመዝገቡ ገለ ውድባት ፖለቲካን ከምዝኾኑ ኣብቲ ፀብፃብ ተጠቒሱ ኣሎ።

ብመሰረት እዚ ድማ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰል መበገስን ሳዕቤንን እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከት መርሚሩ ዘቅረቦ ፀብፃብን ምኽረ ሐሳብን መረዳእታ መሰረት ዝገበረን ትኽክለኛን ምዃኑ ብሙሉእ ድምፂ ተቐቢልዎ።

ብመሰረት እዚ’ውን ኣብቲ ህውከት ዝተሳተፉ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ክሕተቱ ንዝብል ውሳነ ሓሳብ ኣፅዲቑ ኣሎ።

ኣብ ከተማ ባህርዳር ሰልፊ ክካየድ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣብቲ ዕለት ኣብቲ ቦታ ከይተረኸቡ ነታ ከተማ ለቂቆም ዝኸዱ ኣባል ኣመራርሓ ሶማያዊ ፓርቲ ንዝገበርዎ ሓላፍነት ዝጐደሎ ተግባርን ንዝበፅሐ ሓደጋን ተሓታቲ ክኾኑ ድማ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወሲኑ።

በብብርኩ ዝርከቡ ኣካላት መንግስትን ዘይተመጣጠነ ነስጉምቲ ዝወሰዱ ሓይልታት ፀጥታን ግቡእ ምፅራይ ብምክያድ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝብል’ውን ተቐቢልዎ።

ምርመርኦም ኣብ ከይዲ ዘለዉ ስራሕቲ ብጥቡቅ ክትትልን ቑፅፅርን እቲ ኮምሽን እናተፃረዩ መዕለቢ ክረኽቡ’ውን ኣገንዚቡ።

ኣብ ዝሓለፉ ቐረባ ኣዋርሕ ኣብ 15 ዞባታትን 91 ወረዳታትን ክልል ኦሮምያ፣ ኣብ ሓሙሽተ ዞባታትን 55 ወረዳታትን ክልል ኣምሓራ ከምኡ’ውን ኣብ ኣርባዕተ ወረዳታት ዞባ ጌድኦ ህውከትን ዕግርግርን ተፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር።

ኮምሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ድማ በብብርኩ ንዝርከቡ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ኣባገዳታት፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ብምዝርራብ እዩ ኣብቲ ኹነታት ምርመራ ኣካይዱ።