ኣብ ዓውደ ውልቀ ዝተዋፈሩ ኣካላት ምሕጋዝ ወሳኒ እዩ…

መቐለ ሰነ 11/2009(ድወት) ኢትዮጵያ ናብ ዓውደ ኢንዳስትሪ እትገብሮ ስግግር ንምዕዋት ኣብ ዓውደ ውልቀ ዝተዋፈሩ ኣካላት ምሕጋዝ ወሳኒ ምዃኑ ኣባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ገሊፆም።

ቐዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ኢንዳስትሪ ኣባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ኢንዳስትሪ ዑደት ኣካይዶም።

ምኽትል ኣካቢ ቐዋሚ ኮሚቴ እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣይተ መሓመድ ቦልኮ ኣብቲ እዋን ከምዝበልዎ ኢትዮጵያ ናብ ቑጠባዊ ምዕባለ ዓውደ ኢንዳስትሪ ንምስግጋር ኣብትገብሮ ዘላ ፃዕሪ መሰረት እቲ ዓውዲ ዝኾነ ዓውደ ውልቀ ምሕጋዝ ወሳኒ እዩ።

ኢንዳስትርታት ሃገርና ኢትዮጵያ ተውፅኦ ሸርፊ ወፃኢ ካብ ምትራፍ ብዝሰገረ ፍርያት ኢንዳስትርታት ናብ ወፃኢ ብምልኣኽን ኣታዊ ንምርካብን ዝለዓለ ግደ ኣለዎም።

መንግስቲ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ናብ ዓውደ መፍረይቲ ኢንዳስትርታት ንምእታው ዝተፈላለዩ መተባብዕታት ይገብር ኣሎ ዝበሉ ኣይተ መሓመድ ሰብ ሃፍቲ እዚ ዕድል ብምጥቃም ኣብ ዝተፈላለዩ መፍረይቲ ኢንዳስትርታት ክዋፈሩ ድማ ፀዊዖም።

ኢትዮጵያ ኣብ ኻልኣይ ትልሚ ለውጥን ምዕባለን መደላድል ኢንዳስትርያዊ ስግግር ብምፍጣር ሕርሻ ካብ ዝመርሓ ዕቤት ቑጠባ ናብ ኢንዳስትርያላዊ ምዕባለ ንምስግጋር ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ትሰርሕ ከምዘላ ይፍለጥ።(ግዜኢ)