ኣብ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ንዝህሉ ረሳሕ ፈሳሲ ዘወግድ ቴክኖሎጂ ክህነፅ እዩ…

መቐለ ሰነ 12/2009(ድወት) ኣብ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ንዝህሉ ረሳሕ ፈሳሲ ዘወግድ ቴክኖሎጂ ንምህናፅ ስምምዕ ክካየድ ምዃኑ ተገሊፁ።

ኣርቪንድ ኢንቮሶል ዝተብሃለ ኩባንያ ህንዲ ኣብ ኢንዳስትሪ ፓርክታት ዘሎ ኣተኣላልያ ረሳሕ ፈሳሲ ዘበናዊ ንምግባር መረዳድኢ ሰነድ ክፈራረም ምዃኑ ገሊፁ።

እቲ ሰነድ ዝፍራረሙ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዳስትሪን እዮም።

ኣብቲ ዓውዲ ሰፊሕ ልምዲ ዘለዎ እዚ ትካል ኣብዛ ሃገር ንዝህነፁ 10 ፓርክታት ኢንዳስትሪ ህንፀት መእለይ ረሳሕ ፈሳሲ ከም ዝሰርሕ እዩ ኣፍሊጡ።

ዓውደ ኢንዳስትሪ ንዕብየት ምጣነ ሃብቲ እታ ሃገር ዓብይ ብፅሒት ዘለዎ ብምዃኑ፤ግን ድማ ካብቶም ፋብሪካታትን ኢንዳስትሪታትን ዝወፅእ ረሳሕ ፈሳሲ ይኹን ጉሓፍ ብዘበናዊ መንገዲ ክእለ ስለ ዝግብኦ መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ ዓብይ ቆላሕቲ ሂቡ ክሰርሕ ይግባእ።

ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንእትሃንፆ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ዘይቅልበስ ሓምለዋይ ኢኮኖሚ ልምዓት ንምህናፅ ኣብ እተካይዶ ፃዕሪ ንኸምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ልዑል ትኹረት ስለዘድሊ እዩ፤እተን ፓርክታት ኢንዳስትሪ ነዚ ቴክኖሎጂ ክጠልባ ዝግደዳ።

በዚ ድማ ብመርዛም ኬሚካላት ኣቢሉ ከባቢ ከይብከልን ፤ኣብ ከባቢ ዝበፅሕ ጉድኣት ንምንካይን እዩ እቲ ሰነድ ስምምዕ ክፍረም ምድላው ተገይሩ ዘሎ።