ኸባቢ 600ሽሕ ሰባት ዝተኸታተሉዎ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ምርኢት በረራ ኣየር.....

መቐለ ነሓሰ 05/2009(ድወት) ኸባቢ 600ሽሕ ሰባት ዝተኸታተሉዎ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ምርኢት በረራ ኣየር ኣብ መንገዲ ኣየር ኣውስትራሊያ ኣውትሾክ ኣብ ዊስኮንሲን ተኻይዱ።

ፈተነ መንገዲ ኣየር ዝተብሃለ ማሕበር ኣብ ኣቪየሽን ዘሎ ምህዞን ፍፃመታት ኣየርን ዓመታዊ ኣጀንዳ ገይሩ እዚ መድረኽ ኣዳልዩዎ ኣሎ።

እዚ እቲ በብግዝኡ ይዓቢ ዘሎ ቴክኖሎጅን ምህዞን ንምትብባዕ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ’ውን ተገሊፁ ኣሎ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ድማ ብፍሉይ ናይ ባዕሉ መለለዪ ዝሓዘ በረራ ምክያድ ከምዝተጀመረን ዝተፈላለያ ነፈርቲ ሓደጋ ዝከላኸል፣ ሕሳር ዋጋ፣ ንኣብረርቲ ቐሊልን ብዝኾነ መንገዲ ይመሃዝ ምህላዩ ይግለፅ።

EHANG 184 8ተ መከላኸሊ ሓደጋን 4ተ ክንፊ መብረርን ዘለዋ ሓደ ሰብ ጥራሕ ተተኣናግድ ስርሒት ቻይና ዝኾነት ነፋሪት’ያ። ታክሲ ዝመስል ቕርፂ ሒዛ ከምዝተሰርሐት ድማ መሃዝቲ እታ ነፋሪት ይዛረቡ።

PAL-V ኻልኢት አይ መኪና ኣይ ነፋሪት ኾይና ዝተሰርሐት ግን ድማ ብኽልቲኡ ትግለፅ ምህዞ’ያ። 400ሽሕ ዶላር መበገሲ ዋጋ ድማ ተተሚኑላ ኣሎ።

እዚ ምርኢት ድማ ኣብ ምፍራይ ነፈርቲ ዝተዋፈሩ መሃዝቲ ዕዳጋ ክረኽቡ ዕድል ዘመቻቺ’ዩ ተባሂሉ።

https://news.cgtn.com/news/7863444e79557a6333566d54/share_p.html