ተርባይን መፈልፈሊ ሓይሊ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ንምክልኻል ዘኽእል መስርሒ

መቐለ ነሓሰ 07/2009(ድወት) ተርባይናት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ካብ ጉድኣት ዝኸላኸል “ትራሽራክያ” ዝተብሃለ መስርሒ ከምዘፍረየ ኮርፕሬሽን ሓፂነ መፂን ኢንጅነሪንግ ገሊፁ፡፡

እቲ መስርሒ ካብቲ ግድብ ናብቲ ተርባይን ኣብ ዝኸይድ ማይ እምኒ፣ዕንፀይትን ካልኦት ዘየድልዩን ጉድኣት ዘብፅሑን ነገራት ተሓዋዊሶም ኣብቲ ተርባይን ጉድኣት ከየብፅሑ ዝኸላኸል እዩ፡፡

ህንፀት እቲ ግድብ ሙሉእ ንሙሉእ ተዛዚሙ ናብ ምፍልፋል ሓይሊ እንትሰጋገር ብሓፈሻ 16 ተርባይናት “ትራሽራክያ” ወይ ድማ መከላኸሊ መፈልፈሊ ሓይሊ ተርባይን ዘድልይዎ እንትኾኑ ሐዙ ብርፕሬሽን ሓፂነ መፂን ኢንጅነሪንግ ዝተዳለወ ግና ቐዲሞም ሓይሊ ንዘፈልፍሉ 2ተ ተርባይናት ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ፡፡

ኣብቲ ኮርፕሬሽን ሓላፊ ፓወር ኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ኢትዮጵያ ሓለቓ ሚኢቲ ፀጋይ ገብረዝጋብሄር 50 ቶን ክብደትን 21 ንውሓትን ዘለዎ እቲ መስርሒ ስራሕቲ ህንፀቱ ተወጊኑ ኣሎ፡፡

ሚኒስትር መራኸብን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ብወገኖም ስራሕቲ ሲቪልን መካኒካልን እቲ ግድብ ብወገን ኣማኻሪ እቲ ኩባንያ ፍሉይ ክትትልን ሓገዝን እናተገበረሉ እዩ፡፡

ስራሕቲ ኤሌክትሮ መካኒካል ድማ ፅርየት እቲ ግድብ ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ስግግር ቴክኖሎጂ ብዝተማለአ ኣገባብ ዕውት ንክኸውን እናተሰርሐ’ዩ፡፡

ብልዑል ተሳትፎ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ህንፀቱ ዝሳለጥ ዘሎ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሐዚ እዋን ህንፀቱ 60 ሚኢታዊ ከምዝተወገነ ድማ ዝፍለጥ’ዩ፡፡