ዋህዲ ድቃስ ህፃናት ንሕማም ሽኮር የቃልዕ-መፅናዕቲ

መቐለ ነሓሰ 12/2009(ድወት) ህፃናት እኹል ድቃስ እንተዘይረኺቦም ብርኪ 2ተ ንዝተብሃለ ሕማም ሽኾር ከምዝቃልዕ ድረ-ገፅ ሜዲካል ኒውስ ቱደይ ሓቢሩ፡፡

እቲ ድረ-ገፅ ሓዱሽ ንዝወፁ መፅናዕቲ ፀሪሑ ከምዝሓበሮ እኹል ሰዓታት ድቓስ ህፃናትን ብርኪ 2ተ ዝተብሃለ ሕማም ሽኾርን ቐጥታዊ ርክብ ኣለዎም ዝብል’ዩ፡፡

ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ 1 ካብ 3ተ ህፃናት ብርኪ 2ተ ዝተብሃለ ሕማም ሽኮር ኣብ ሂወት ዘመኖም የጋጥሞም፡፡

እቲ ሕማም ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ማዕረ ናይ ምጥቓዕ ክእለት ኣለዎ ዝበለ ማእኸል ምቁፅፃርን ምኽልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ (CDC) በዚ መዳይ ኣብ ልዕሊ 5ሽሕ መናእሰይ ብዘካየዶ መፅናዕቲ ከምዘረጋገፆ ድማ ገሊፁ፡፡

ተመራመርቲ ዓባይ ብሪታንያ ዩኒቨርስቲ ሲቲ ጀርጂ ከምዘረጋገፅዎ ድማ ብፍላይ ኣብ ህፃናት ዝረአ ዘይምዕሩይ /እኹል/ዘይኮነ/ሰዓት ድቓስ ምስ ብርኪ 2ተ ሕማም ሽኾር ቐጥታዊ ዝምድና/ርክብ/ዘለዎ ምዃኑ’ዩ፡፡

ብመሪሕነት ፕሮፌሰር ክሪስቶፎረ ጂ ኦውን ዩኒቨርስቲ ሲቲ ጆርጅ ዝተካየደ እቲ መፅናዕቲ ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ ኣብ መፅሄት ክትትል ጥዕና ህፃናት (pediatrics) ከምዝተሓተመ ተገሊፁ፡፡
መራሒ እቲ ጉጅለ ሓዱሽ መፅናዕቲ ከምዝገለፅዎ ርክብ/ዝምድና/ እኹል ሰዓታት ድቃስ ህፃናትን ብርኪ 2ተ ሕማም ሽኮርን ቅድሚ ሐዚ ብዘዕግብ መልክዑ ኣይተፀንዐን ፀኒሑ፡፡

ብተመራማሪ ፕሮፌሰር ክሪስቶፎሪ ጂ ኦውንን መሓዙቶምን ዝተካየደ መፅናዕቲ ኣብ ልዕሊ 4ሽሕን 525 ዝተፈላለዩ ዓሌትን ብሄርን ዘለዎም ዕድመኦም ካብ 9 ክሳብ 10 ዝኾኑ ኣብ እንግሊዝ ኣብ ዝነብሩ ህፃናት ዝተካየደ ኮይኑ ብመሰረት መዐቐንታት ክብደት ቁመት ድፍኢት ደምን ካልኦትን ዝተካየደ’ዩ፡፡

ተመራመርቲ ካብ ህፃናት ብዝወሰድዎ ደም መበገሲ ጌሮም ንመርኣዪ ዘካየድዎ ምርመራ ድማ ውፅኢቱ እኹል ድቓስ ዘይረኸቡ ህፃናት ንብርኪ 2ተ ዝተብሃለ ሕማም ሽኮር ናይ ምቕላዕ ዓቅሞም ዝለዓለ’ዩ፡፡ ፍልፍል www.medicalnewstoday.com